ایمیل:

info@zanboorestan.com

   تلفن تماس:

۰۹۱۲۲۶۰۳۹۲۹ – ۰۹۱۲۳۴۶۶۱۰۷ – ۰۹۱۲۶۴۳۱۶۵۵

 آدرس شرکت:

  کیلومتر ۵ اتوبان کرج-قزوین،مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی،پژوهشکده گیاهان دارویی،مرکز رشد واحهای فن آور،شرکت زنبورستان سلامت آفرین