ایمیل:

info@zanboorestan.com

شماره های تماس
همراه:
(۰۹۱۲)۶۴۳۱۶۵۵
ثابت:
(۰۲۶)۳۴۴۰۳۷۱۲
(داخلی ۲۴۱۳) ۱۹ الی۳۴۷۶۴۰۱۰ (۰۲۶)
 آدرس شرکت:

  کیلومتر ۵ اتوبان کرج-قزوین،مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی،پژوهشکده گیاهان دارویی،مرکز رشد واحهای فن آور،شرکت زنبورستان سلامت آفرین